Các địa điểm lân cận
San Antonio, Texas, Hoa Kỳ
Hạt Bexar, Texas, Hoa Kỳ
Công viên Olmos, Texas, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Plaza de las Islas, Hoa Kỳ
La Villita Park, Hoa Kỳ
Milam Square, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở San Antonio, Texas, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở San Antonio, Hoa Kỳ

PM10
0.84 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.58 μg/ft3
NO2
18.5 ppb
SO2
15.19 ppb
CO
15.19 ppb
O3
49.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở San Antonio, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở San Antonio, Hoa Kỳ

Th 2, 20 tháng 3
SángTrưaChiềuTối
AQI
60
68
189
73
Phấn hoa

Cây

5
3
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
0
0
PM10
0.73 μg/ft3
0.82 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.51 μg/ft3
PM25
0.50 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
14.4 ppb
5.52 ppb
1.91 ppb
8.44 ppb
SO2
9.79 ppb
11.67 ppb
9.38 ppb
5.21 ppb
CO
0.74 ppb
0.55 ppb
0.39 ppb
0.38 ppb
O3
28.97 ppb
63.47 ppb
100.19 ppb
52.47 ppb
AQI
42
51
48
41
Phấn hoa

Cây

4
3
5
5

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
1
PM10
0.41 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
8.15 ppb
1.33 ppb
0.51 ppb
9.43 ppb
SO2
4.04 ppb
3.01 ppb
0.78 ppb
3.02 ppb
CO
0.4 ppb
0.24 ppb
0.11 ppb
0.31 ppb
O3
30.54 ppb
54.87 ppb
50.7 ppb
39.19 ppb
AQI
29
0
0
0
Phấn hoa

Cây

5
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

1
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.16 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.09 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
5.04 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
1.57 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.23 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
34.29 ppb
N/A
N/A
N/A