Các địa điểm lân cận
Thành phố New York, Newyork, Hoa Kỳ
Khu tài chính, Newyork, Hoa Kỳ
Nhà ở Hillman, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
African Burial Ground National Monument, Hoa Kỳ
Commons Historic District, Hoa Kỳ
Printing House Square, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Thành phố New York, Newyork, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Thành phố New York, Hoa Kỳ

PM10
0.32 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.27 μg/ft3
NO2
8.38 ppb
SO2
5.63 ppb
CO
5.13 ppb
O3
36.31 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Thành phố New York, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Thành phố New York, Hoa Kỳ

CN, 24 tháng 9
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
32
22
18
28
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.14 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
1.62 ppb
3.99 ppb
2.07 ppb
0.24 ppb
SO2
0.36 ppb
0.36 ppb
0.35 ppb
0.36 ppb
CO
0.16 ppb
0.2 ppb
0.17 ppb
0.15 ppb
O3
31.4 ppb
21.87 ppb
20.25 ppb
33.55 ppb
AQI
18
28
32
25
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.24 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
2.07 ppb
0.24 ppb
1.5 ppb
3.76 ppb
SO2
0.35 ppb
0.36 ppb
0.32 ppb
0.35 ppb
CO
0.17 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
0.21 ppb
O3
20.25 ppb
33.55 ppb
32.32 ppb
25.8 ppb
AQI
23
0
0
0
Phấn hoa

Cây

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
-
Không có
-
Không có
-
Không có
PM10
0.22 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.15 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.95 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.21 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.19 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
21.79 ppb
N/A
N/A
N/A