Các địa điểm lân cận
Trưởng cảng, Newyork, Hoa Kỳ
Saint James, Newyork, Hoa Kỳ
Stony Brook, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Harmony Vineyards, Hoa Kỳ
Avalon Park and Preserve, Hoa Kỳ
Stony Brook Harbor, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Trưởng cảng, Hoa Kỳ

35°
Quang đãng
Cảm thấy như 32°
·
High45°Low31°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
27
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345