Các địa điểm lân cận
Fairport, Newyork, Hoa Kỳ
Góc Hannans, Newyork, Hoa Kỳ
East Rochester, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Perinton Park, Hoa Kỳ
White Haven Memorial Park, Hoa Kỳ
Legion Eyer Park, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Fairport, Hoa Kỳ

47°
Nhiều mây
Cảm thấy như 47°
·
High49°Low26°

Thời tiết sắp tới

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
77
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345