Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Baxter Estates, Newyork, Hoa Kỳ
Cảng Washington, Newyork, Hoa Kỳ
Cảng Washington North, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Baxter Pond Park, Hoa Kỳ
Stannards Brook County Park, Hoa Kỳ
Thomson Industries Incorporated Heliport, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Baxter Estates, Hoa Kỳ

50°
Nhiều mây
Cảm thấy như 50°
59°40°
0%
Extremely High Humidity
Thời gian trong Baxter Estates7:28 AM Th 5, 2 thg 12
Chi tiết đầy đủ

Chất lượng không khí

AQI26
0100200300400500
AQI: Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Những ngày sắp tới

Chi tiết đầy đủ
Th 5
2
40°59°
Th 6
3
31°43°
Th 7
4
33°48°
CN
5
34°55°
Th 2
6
35°61°
Th 3
7
36°41°

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.