Các địa điểm lân cận
Baxter Estates, Newyork, Hoa Kỳ
Cảng Washington, Newyork, Hoa Kỳ
Cảng Washington North, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Baxter Pond Park, Hoa Kỳ
Stannards Brook County Park, Hoa Kỳ
Thomson Industries Incorporated Heliport, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Baxter Estates, Hoa Kỳ

57°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 57°
·
High77°Low52°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
54
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345