Các địa điểm lân cận
Isherwood, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Rosedale, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Công viên Lincoln, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Eliot Recreation Center, Hoa Kỳ
Rosedale Playground, Hoa Kỳ
Rosedale Recreation Center, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Isherwood, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Isherwood, Hoa Kỳ

PM10
0.81 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.55 μg/ft3
NO2
3.81 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
0.19 ppb
O3
24.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Isherwood, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Isherwood, Hoa Kỳ

Th 4, 17 tháng 8
SángTrưaChiềuTối
AQI
AQI31
AQI42
AQI71
AQI43
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
3
2

Cỏ

0
1
1
2
PM10
0.23 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.44 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.31 μg/ft3
NO2
2.63 ppb
0.95 ppb
2.51 ppb
9.64 ppb
SO2
0.59 ppb
0.28 ppb
0.56 ppb
0.47 ppb
CO
0.15 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
0.22 ppb
O3
32.82 ppb
51.03 ppb
59.64 ppb
28.72 ppb
AQI
AQI51
AQI44
AQI47
AQI48
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
0
0

Cỏ

1
1
0
0
PM10
0.52 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
5.65 ppb
1.1 ppb
2.82 ppb
15.02 ppb
SO2
0.73 ppb
0.55 ppb
0.37 ppb
1.13 ppb
CO
0.21 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.19 ppb
O3
19.76 ppb
53.34 ppb
45.54 ppb
23.13 ppb
AQI
AQI52
AQI0
AQI0
AQI0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
0.54 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.31 μg/ft3
N/A
PM25
0.38 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.22 μg/ft3
N/A
NO2
5.02 ppb
1.87 ppb
3.59 ppb
N/A
SO2
0.64 ppb
0.41 ppb
0.46 ppb
N/A
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.11 ppb
N/A
O3
25.05 ppb
41.71 ppb
36.44 ppb
N/A