Các địa điểm lân cận
Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Cloisters, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Kalorama Heights, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Sarah Rittenhouse Armillary Sphere, Hoa Kỳ
Pebble Garden Fountain, Hoa Kỳ
Forsythia Hill, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

PM10
0.40 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.35 μg/ft3
NO2
11.88 ppb
SO2
1.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
16.5 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

Th 5, 1 tháng 12
SángTrưaChiềuTối
AQI
28
29
29
36
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.38 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
1.72 ppb
1.43 ppb
4.32 ppb
6.04 ppb
SO2
0.9 ppb
1.07 ppb
1.12 ppb
1.36 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
0.17 ppb
O3
30.25 ppb
32.01 ppb
28.19 ppb
22.79 ppb
AQI
52
46
34
35
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.56 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.37 μg/ft3
PM25
0.39 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
4.41 ppb
1.86 ppb
2.84 ppb
1.21 ppb
SO2
1.68 ppb
1.72 ppb
0.87 ppb
0.59 ppb
CO
0.17 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
0.12 ppb
O3
21.9 ppb
33.64 ppb
36.68 ppb
40.44 ppb