Các địa điểm lân cận
Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Cloisters, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Kalorama Heights, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Sarah Rittenhouse Armillary Sphere, Hoa Kỳ
Pebble Garden Fountain, Hoa Kỳ
Forsythia Hill, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

PM10
0.16 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
NO2
1.31 ppb
SO2
0.31 ppb
CO
0.19 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
39 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Công viên Cookes, Hoa Kỳ

Th 6, 8 tháng 12
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
35
34
20
20
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.17 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.01 μg/ft3
0.06 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.01 μg/ft3
0.04 μg/ft3
NO2
1.74 ppb
2.13 ppb
3.65 ppb
2.02 ppb
SO2
0.19 ppb
0.89 ppb
2.03 ppb
1.73 ppb
CO
0.11 ppb
0.14 ppb
0.2 ppb
0.19 ppb
O3
38.43 ppb
33.29 ppb
18.96 ppb
25.14 ppb
AQI
20
20
27
26
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.01 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.17 μg/ft3
PM25
0.01 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
3.65 ppb
2.02 ppb
2.85 ppb
4.59 ppb
SO2
2.03 ppb
1.73 ppb
1.51 ppb
2.11 ppb
CO
0.2 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
0.19 ppb
O3
18.96 ppb
25.14 ppb
29.28 ppb
26.29 ppb
AQI
26
26
28
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
0.27 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.19 μg/ft3
N/A
PM25
0.19 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
N/A
NO2
5 ppb
2.76 ppb
4.71 ppb
N/A
SO2
2.69 ppb
3.15 ppb
2.1 ppb
N/A
CO
0.2 ppb
0.18 ppb
0.18 ppb
N/A
O3
22.52 ppb
30.29 ppb
28.1 ppb
N/A