Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Cloisters, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Công viên Cookes, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Foxhall Terrace, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Georgetown Playground, Hoa Kỳ
Georgetown Recreation Center, Hoa Kỳ
Volta Street Playground, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Cloisters, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Cloisters, Hoa Kỳ

PM10
0.69 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.52 μg/ft3
NO2
14.31 ppb
SO2
5.69 ppb
CO
5.19 ppb
O3
35 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Cloisters, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Cloisters, Hoa Kỳ

Th 2, 4 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI95
AQI50
AQI36
AQI50
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.47 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.32 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
8.06 ppb
22.59 ppb
4.1 ppb
3.16 ppb
SO2
0.94 ppb
0.82 ppb
0.35 ppb
0.78 ppb
CO
0.17 ppb
0.26 ppb
0.17 ppb
0.16 ppb
O3
63.38 ppb
29.94 ppb
31.64 ppb
60.86 ppb
AQI
AQI36
AQI50
AQI96
AQI46
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
1
PM10
0.35 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.37 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
4.1 ppb
3.16 ppb
4.96 ppb
17.28 ppb
SO2
0.35 ppb
0.78 ppb
0.68 ppb
1.39 ppb
CO
0.17 ppb
0.16 ppb
0.16 ppb
0.23 ppb
O3
31.64 ppb
60.86 ppb
66.62 ppb
42.81 ppb
AQI
AQI62
AQI90
AQI0
AQI0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.76 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.42 μg/ft3
N/A
PM25
0.53 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.29 μg/ft3
N/A
NO2
15.42 ppb
3.88 ppb
5.5 ppb
N/A
SO2
2.09 ppb
1.85 ppb
1.07 ppb
N/A
CO
0.27 ppb
0.19 ppb
0.17 ppb
N/A
O3
31.87 ppb
73.64 ppb
72.1 ppb
N/A

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie.