Các địa điểm lân cận
Photharam, Ratchaburi, nước Thái Lan
Bang Phae, Ratchaburi, nước Thái Lan
Hình ảnh lưỡng cư, Ratchaburi, nước Thái Lan
Những nơi gần đó
Wat Pho Phrai Rot, nước Thái Lan
Wat Chaloem At, nước Thái Lan
Wat Sai, nước Thái Lan

Thời tiết tại Photharam, nước Thái Lan

71°
Quang đãng
Cảm thấy như 71°
·
High90°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
57
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345