Các địa điểm lân cận
Quận Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Pendembu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Manowa, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Ngendaiye, Sierra Leone
Meima, Sierra Leone
Togbini, Sierra Leone

Thời tiết tại Quận Kailahun, Sierra Leone

86°
Nhiều mây
Cảm thấy như 90°
·
High89°Low70°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
46
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345