Các địa điểm lân cận
Gorahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Zimmi, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Potoru, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Mano, Liberia
Kambui South, Sierra Leone
Dambala, Liberia

Thời tiết tại Gorahun, Sierra Leone

90°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 88°
·
High91°Low66°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
76
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345