Các địa điểm lân cận
Buala, Tỉnh Isabel, Quần đảo Solomon
Tulagi, Tỉnh miền trung, Quần đảo Solomon
Auki, Tỉnh Malaita, Quần đảo Solomon
Những nơi gần đó
Maringe Lagoon, Quần đảo Solomon
Fera/Maringe Airport, Quần đảo Solomon
Mount Sasari, Quần đảo Solomon

Thời tiết tại Buala, Quần đảo Solomon

80°
Nhiều mây
Cảm thấy như 85°
·
High83°Low78°

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
29
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345