Các địa điểm lân cận
Petite Case Noyale, Quận Rivière Noire, Mauritius
Grande Rivière Noire, Quận Rivière Noire, Mauritius
Tamarin, Quận Rivière Noire, Mauritius
Những nơi gần đó
Tamarin Mountain, Mauritius
Mont Laporte, Mauritius
Brise Fer Mountain, Mauritius

Thời tiết tại Petite Case Noyale, Mauritius

70°
Mưa bụi
Cảm thấy như 70°
·
High76°Low66°
·
5%

Thời tiết sắp tới

Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
60
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345