Các địa điểm lân cận
Làng Luân Đôn, Quần đảo Line, Kiribati
Làng Tabwakea, Quần đảo Line, Kiribati
Kiritimati, Quần đảo Line, Kiribati
Những nơi gần đó
London Port, Kiribati
Bridges Point Light, Kiribati
Kiritimati Lagoon, Kiribati

Thời tiết tại Làng Luân Đôn, Kiribati

82°
Nhiều mây
Cảm thấy như 88°
·
High84°Low83°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
56
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345