Các địa điểm lân cận
Yavne, Khu trung tâm, Người israel
Rehovot, Khu trung tâm, Người israel
Ness Ziona, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Shmurat Holot Palmahim, Người israel
Palmahim Airbase, Người israel
Gan Le'ummi Nahal Soreq, Người israel

Thời tiết tại Yavne, Người israel

67°
Quang đãng
Cảm thấy như 67°
·
High89°Low67°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
56
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345