Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Nehalim, Khu trung tâm, Người israel
Savyon, Khu trung tâm, Người israel
Yehud, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Le'ummi Ma'uzole'um Mazor, Người israel
Gan Le'ummi Ya`ar Nahshonim, Người israel
Gan Le'ummi Mivzar Qula, Người israel

Chất lượng Không khí ở Nehalim, Khu trung tâm, Người israel

Chất gây ô nhiễm ở Nehalim, Người israel

PM10
1.00 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.49 μg/ft3
NO2
4.69 ppb
SO2
1.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
46.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Nehalim, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Nehalim, Người israel

Th 7, 25 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
AQI49
AQI60
AQI43
AQI54
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
1
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.37 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.77 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
0.78 ppb
1.19 ppb
3.92 ppb
2.36 ppb
SO2
0.55 ppb
0.44 ppb
0.9 ppb
1.9 ppb
CO
0.11 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
0.16 ppb
O3
58.48 ppb
55.57 ppb
41.86 ppb
39.07 ppb
AQI
AQI54
AQI63
AQI65
AQI45
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
0
1
1
PM10
0.77 μg/ft3
1.02 μg/ft3
0.51 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.45 μg/ft3
0.52 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
2.36 ppb
0.88 ppb
1.32 ppb
5.11 ppb
SO2
1.9 ppb
1.72 ppb
1.17 ppb
2.14 ppb
CO
0.16 ppb
0.12 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
39.07 ppb
57.79 ppb
57.52 ppb
43.79 ppb
AQI
AQI52
AQI65
AQI78
AQI48
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
1
1
PM10
0.69 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.56 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.41 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
3.86 ppb
1.04 ppb
1.4 ppb
3.69 ppb
SO2
3.62 ppb
1.79 ppb
1.84 ppb
2.13 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
O3
40.73 ppb
63.15 ppb
61.95 ppb
46.04 ppb

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie.