Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Modiin Ilit, Khu trung tâm, Người israel
Lapid, Khu trung tâm, Người israel
Modiin Makkabbim Reut, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Khirbat al Gharbi, Người israel
Ash Shaykh Ahmad ash Shiltawi, Người israel
Titora Height, Người israel

Chất lượng Không khí ở Modiin Ilit, Khu trung tâm, Người israel

Chất gây ô nhiễm ở Modiin Ilit, Người israel

PM10
22.93 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
1.62 μg/ft3
NO2
24.13 ppb
SO2
26 ppb
CO
22.13 ppb
O3
91.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Modiin Ilit, Người israel

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Modiin Ilit, Người israel

Th 6, 1 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
AQI
AQI70
AQI52
AQI53
AQI46
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
PM10
0.93 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.56 μg/ft3
PM25
0.63 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
25.15 ppb
2.21 ppb
4.12 ppb
28.5 ppb
SO2
1.46 ppb
1.28 ppb
0.78 ppb
1.57 ppb
CO
0.16 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.14 ppb
O3
8.63 ppb
58.93 ppb
48.77 ppb
12.21 ppb
AQI
AQI69
AQI53
AQI50
AQI44
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
PM10
0.93 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.63 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
27.89 ppb
2.37 ppb
5.12 ppb
30.79 ppb
SO2
1.2 ppb
1.48 ppb
0.94 ppb
1.67 ppb
CO
0.17 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.15 ppb
O3
3.63 ppb
57.93 ppb
46.89 ppb
9.05 ppb
AQI
AQI67
AQI47
AQI49
AQI43
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
1
0
PM10
0.93 μg/ft3
0.72 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.53 μg/ft3
PM25
0.59 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
25.07 ppb
2.92 ppb
4.82 ppb
34.75 ppb
SO2
1.03 ppb
1.57 ppb
0.87 ppb
1.75 ppb
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.16 ppb
O3
6.48 ppb
53.94 ppb
48.92 ppb
8.11 ppb

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie.