Các địa điểm lân cận
Nadi, Bộ phận phía Tây, Quần đảo Fiji
Lautoka, Bộ phận phía Tây, Quần đảo Fiji
Tỉnh Ba, Bộ phận phía Tây, Quần đảo Fiji
Những nơi gần đó
Wailoaloa Beach, Quần đảo Fiji
Nadi International Airport, Quần đảo Fiji
Sheraton Fiji Resort, Quần đảo Fiji

Thời tiết tại Nadi, Quần đảo Fiji

63°
Nhiều mây
Cảm thấy như 63°
·
High83°Low63°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
22
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345