Tìm địa điểm

Thời tiết tại Trebujena, Tây ban nha

Xem trên Radar

Thời gian trong Trebujena

9:00PM Wed, Jun 23
Chất lượng không khí
0
55
500
AQI: Vừa phải
Chỉ số phấn hoa trong không khí
Cây
0/5
Cỏ dại
0/5
Cỏ
3/5
Những ngày sắp tới
Chi tiết đầy đủ
Wed
23
62°83°
Quang đãng
59
Chất lượng không khíi
Vừa phải
0%
Lượng mưa
7%
Mây
91%
Độ ẩm
10 mi
Hiển thị
60°
Điểm sương mù
12 mph
Sức gió tối đa
Thu
24
64°90°
Quang đãng
48
Chất lượng không khíi
Tốt
0%
Lượng mưa
22%
Mây
85%
Độ ẩm
10 mi
Hiển thị
64°
Điểm sương mù
12 mph
Sức gió tối đa
Fri
25
68°93°
Quang đãng
45
Chất lượng không khíi
Tốt
0%
Lượng mưa
0%
Mây
87%
Độ ẩm
10 mi
Hiển thị
63°
Điểm sương mù
12 mph
Sức gió tối đa
Sat
26
67°86°
Quang đãng
48
Chất lượng không khíi
Tốt
0%
Lượng mưa
0%
Mây
90%
Độ ẩm
10 mi
Hiển thị
65°
Điểm sương mù
13 mph
Sức gió tối đa
Sun
27
62°80°
Quang đãng
46
Chất lượng không khíi
Tốt
0%
Lượng mưa
0%
Mây
83%
Độ ẩm
15 mi
Hiển thị
59°
Điểm sương mù
17 mph
Sức gió tối đa
Mon
28
60°81°
Quang đãng
0
Chất lượng không khíi
Tốt
Quang đãng
0%
Lượng mưa
0%
Mây
66%
Độ ẩm
15 mi
Hiển thị
53°
Điểm sương mù
15 mph
Sức gió tối đa