Các địa điểm lân cận
Tomares, Andalusia, Tây ban nha
Castilleja de la Cuesta, Andalusia, Tây ban nha
San Juan de Aznalfarache, Andalusia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Parque Jardines del Conde, Tây ban nha
Parque Montefuerte, Tây ban nha
Parque Multicultural, Tây ban nha

Chất lượng Không khí ở Tomares, Andalusia, Tây ban nha

Chất gây ô nhiễm ở Tomares, Tây ban nha

PM10
0.66 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.41 μg/ft3
NO2
10.31 ppb
SO2
7.19 ppb
CO
7.13 ppb
O3
39.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Tomares, Tây ban nha

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Tomares, Tây ban nha

Th 5, 22 tháng 9
SángTrưaChiềuTối
AQI
AQI28
AQI32
AQI38
AQI33
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
2
2

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.07 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.17 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
0.79 ppb
0.4 ppb
0.8 ppb
2.26 ppb
SO2
0.48 ppb
0.27 ppb
0.29 ppb
0.67 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
29.68 ppb
38.94 ppb
40.44 ppb
32.69 ppb
AQI
AQI27
AQI31
AQI38
AQI35
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.16 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.18 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
1.54 ppb
0.56 ppb
0.7 ppb
2.64 ppb
SO2
0.64 ppb
0.29 ppb
0.26 ppb
0.82 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
27.77 ppb
36.69 ppb
41.98 ppb
33.13 ppb
AQI
AQI26
AQI28
AQI0
AQI0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
2
2
2

Cỏ

1
1
1
1
PM10
0.07 μg/ft3
0.03 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.02 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.06 μg/ft3
NO2
1.77 ppb
0.71 ppb
0.86 ppb
2.43 ppb
SO2
1.12 ppb
0.54 ppb
0.44 ppb
0.68 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
26.87 ppb
34.53 ppb
38.11 ppb
29.86 ppb