Các địa điểm lân cận
San Juan de Aznalfarache, Andalusia, Tây ban nha
Tomares, Andalusia, Tây ban nha
Chính mình, Andalusia, Tây ban nha
Những nơi gần đó
Valparaiso Park, Tây ban nha
Cavaleri, Tây ban nha
La Antigua Vinos, Tây ban nha

Chất lượng Không khí ở San Juan de Aznalfarache, Andalusia, Tây ban nha

Chất gây ô nhiễm ở San Juan de Aznalfarache, Tây ban nha

PM10
0.66 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.35 μg/ft3
NO2
1.69 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
24.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở San Juan de Aznalfarache, Tây ban nha

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở San Juan de Aznalfarache, Tây ban nha

Th 5, 6 tháng 10
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
49
52
36
32
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
0
1

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.96 μg/ft3
0.66 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.35 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.58 ppb
1.66 ppb
1.1 ppb
0.43 ppb
SO2
0.07 ppb
0.51 ppb
0.21 ppb
0.07 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
48.31 ppb
39.37 ppb
30.7 ppb
39.14 ppb
AQI
36
32
41
38
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
1
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.33 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.28 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
1.1 ppb
0.43 ppb
0.39 ppb
0.93 ppb
SO2
0.21 ppb
0.07 ppb
0.05 ppb
0.05 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
30.7 ppb
39.14 ppb
44.67 ppb
37.28 ppb
AQI
28
27
42
35
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
1
1

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.21 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.34 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
0.83 ppb
0.64 ppb
0.61 ppb
4.3 ppb
SO2
0.09 ppb
0.07 ppb
0.03 ppb
0.04 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
O3
27.1 ppb
32.86 ppb
46.25 ppb
32.36 ppb