Yakındaki konumlar
Yavne, Merkez Bölge, İsrail
Rehovot, Merkez Bölge, İsrail
Ness Ziona, Merkez Bölge, İsrail
Yakın yerler
Shmurat Holot Palmahim, İsrail
Palmahim Airbase, İsrail
Gan Le'ummi Nahal Soreq, İsrail

Yavne konumunda hava kalitesi, Merkez Bölge, İsrail

Yavne, İsrail konumundaki kirleticiler

PM10
0.77 μg/ft3
PM25
Birincil Kirletici
0.42 μg/ft3
NO2
11.13 ppb
SO2
2.5 ppb
CO
0.13 ppb
O3
26 ppb
Düşük riskYüksek risk

Yavne, İsrail konumunda Polen Endeksi

Ağaç
0/5
012345
Yabani ot
0/5
012345
Çim
0/5
012345

Yavne, İsrail konumunda Hava Kalitesi Tahmini

27 Eylül Çar
SabahÖğleAkşamGece
Sonraki gün
Sonraki gün
Hava Kalitesi Endeksi (AQI)
57
61
57
51
Sonraki gün
Polen

Ağaç

0
0
0
0

Yabani ot

0
0
0
0

Çim

0
0
0
0
Sonraki gün
PM10
0.88 μg/ft3
0.93 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.79 μg/ft3
PM25
0.42 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
7.39 ppb
9.15 ppb
14.26 ppb
7.4 ppb
SO2
6.4 ppb
3.16 ppb
1.87 ppb
2.41 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
43.46 ppb
40.1 ppb
19.33 ppb
25.05 ppb
Hava Kalitesi Endeksi (AQI)
51
57
53
49
Polen

Ağaç

0
0
0
0

Yabani ot

0
0
0
0

Çim

0
0
0
0
PM10
0.79 μg/ft3
1.27 μg/ft3
0.90 μg/ft3
0.88 μg/ft3
PM25
0.34 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
7.4 ppb
6.16 ppb
8.42 ppb
16.1 ppb
SO2
2.41 ppb
2.57 ppb
1.27 ppb
1.7 ppb
CO
0.11 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.14 ppb
O3
25.05 ppb
33.39 ppb
29.88 ppb
17.11 ppb
Hava Kalitesi Endeksi (AQI)
45
38
39
54
Polen

Ağaç

0
0
0
0

Yabani ot

0
0
0
0

Çim

0
0
0
0
PM10
0.83 μg/ft3
0.89 μg/ft3
1.00 μg/ft3
0.98 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.44 μg/ft3
NO2
8.74 ppb
3.44 ppb
7.17 ppb
29.95 ppb
SO2
1.48 ppb
1.03 ppb
1.06 ppb
2.9 ppb
CO
0.13 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
0.19 ppb
O3
21.11 ppb
45.09 ppb
34.84 ppb
2.45 ppb
Hava Kalitesi Endeksi (AQI)
48
0
0
0
Polen

Ağaç

0
-
Kullanılamıyor
-
Kullanılamıyor
-
Kullanılamıyor

Yabani ot

0
-
Kullanılamıyor
-
Kullanılamıyor
-
Kullanılamıyor

Çim

0
-
Kullanılamıyor
-
Kullanılamıyor
-
Kullanılamıyor
PM10
0.68 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.29 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
14.49 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
1.92 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.14 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
15.87 ppb
N/A
N/A
N/A