ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เมืองนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐ
เขตการเงิน, นิวยอร์ก, สหรัฐ
ที่อยู่อาศัย Hillman, นิวยอร์ก, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
African Burial Ground National Monument, สหรัฐ
Commons Historic District, สหรัฐ
Printing House Square, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน เมืองนิวยอร์ก เมืองนิวยอร์ก, นิวยอร์ก, สหรัฐ

สารมลพิษใน เมืองนิวยอร์ก, สหรัฐ

PM10
0.27 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
NO2
6.81 ppb
SO2
5.38 ppb
CO
5.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
50.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เมืองนิวยอร์ก, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เมืองนิวยอร์ก, สหรัฐ

พ. 18 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)105
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)115
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
1
0
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.69 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.69 μg/ft3
0.63 μg/ft3
PM25
0.45 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.43 μg/ft3
NO2
3.72 ppb
5.62 ppb
4.93 ppb
2.07 ppb
SO2
1.15 ppb
1.83 ppb
1.96 ppb
1.15 ppb
CO
0.2 ppb
0.22 ppb
0.22 ppb
0.19 ppb
O3
74.79 ppb
71.64 ppb
43.19 ppb
66.32 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)91
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
2
2
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.69 μg/ft3
0.63 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.53 μg/ft3
PM25
0.47 μg/ft3
0.43 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
4.93 ppb
2.07 ppb
3.64 ppb
8.2 ppb
SO2
1.96 ppb
1.15 ppb
0.99 ppb
1.27 ppb
CO
0.22 ppb
0.19 ppb
0.17 ppb
0.19 ppb
O3
43.19 ppb
66.32 ppb
65.44 ppb
55.28 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)45
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

2
2
2
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.57 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.34 μg/ft3
N/A
PM25
0.40 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.23 μg/ft3
N/A
NO2
3.77 ppb
2.38 ppb
4.66 ppb
N/A
SO2
1.49 ppb
0.37 ppb
0.14 ppb
N/A
CO
0.2 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
N/A
O3
44.88 ppb
52.1 ppb
39.82 ppb
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา