ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Levittown, นิวยอร์ก, สหรัฐ
Plainedge, นิวยอร์ก, สหรัฐ
เบ ธ เพจ, นิวยอร์ก, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
East Village Green, สหรัฐ
South Village Green, สหรัฐ
Polaris Field, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน Levittown Levittown, นิวยอร์ก, สหรัฐ

สารมลพิษใน Levittown, สหรัฐ

PM10
0.38 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.31 μg/ft3
NO2
12.81 ppb
SO2
0.5 ppb
CO
0.19 ppb
O3
27.63 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Levittown, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Levittown, สหรัฐ

อ. 18 มกราคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.11 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.21 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
2.03 ppb
1.57 ppb
5.9 ppb
5.44 ppb
SO2
1.01 ppb
1.15 ppb
1.13 ppb
1.19 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
35.2 ppb
36.8 ppb
33.05 ppb
32.41 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.24 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.64 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
4.53 ppb
2.62 ppb
19.15 ppb
28.52 ppb
SO2
1.19 ppb
0.88 ppb
1.08 ppb
1.54 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.2 ppb
0.3 ppb
O3
32.72 ppb
38.43 ppb
23.64 ppb
11.81 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา