ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Isherwood, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
Rosedale, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สวนลินคอล์น, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Eliot Recreation Center, สหรัฐ
Rosedale Playground, สหรัฐ
Rosedale Recreation Center, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน Isherwood Isherwood, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน Isherwood, สหรัฐ

PM10
0.39 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.24 μg/ft3
NO2
5 ppb
SO2
0.31 ppb
CO
0.19 ppb
O3
28.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Isherwood, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Isherwood, สหรัฐ

จ. 15 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)73
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)52
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.30 μg/ft3
0.54 μg/ft3
0.74 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
12.94 ppb
28.29 ppb
19.77 ppb
3.36 ppb
SO2
1.22 ppb
1.55 ppb
2.31 ppb
1.39 ppb
CO
0.18 ppb
0.27 ppb
0.26 ppb
0.14 ppb
O3
55.51 ppb
22.88 ppb
16.35 ppb
51.44 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)59
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)41
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)69
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)70
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.74 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.98 μg/ft3
PM25
0.50 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.68 μg/ft3
NO2
19.77 ppb
3.36 ppb
17.08 ppb
53.26 ppb
SO2
2.31 ppb
1.39 ppb
1.39 ppb
2.72 ppb
CO
0.26 ppb
0.14 ppb
0.2 ppb
0.53 ppb
O3
16.35 ppb
51.44 ppb
50.48 ppb
3.15 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)68
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)58
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)104
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)63
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.86 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.79 μg/ft3
PM25
0.59 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.54 μg/ft3
NO2
27.82 ppb
3.84 ppb
15.19 ppb
50.8 ppb
SO2
1.73 ppb
1.54 ppb
1.36 ppb
2.73 ppb
CO
0.35 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
0.39 ppb
O3
13.23 ppb
65.45 ppb
60.52 ppb
8.44 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)72
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

1
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.94 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.65 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
27.12 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
2.14 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.35 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
13.46 ppb
N/A
N/A
N/A