ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ภาคกลางตะวันออก, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
วอชิงตันซิตี้, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
จตุรัสตุลาการ, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Victims of Communism Memorial, สหรัฐ
Seaton Playground, สหรัฐ
Minute Man Statue, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน ภาคกลางตะวันออก ภาคกลางตะวันออก, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน ภาคกลางตะวันออก, สหรัฐ

PM10
0.35 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.29 μg/ft3
NO2
7.69 ppb
SO2
7.31 ppb
CO
7.13 ppb
O3
42.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ภาคกลางตะวันออก, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ภาคกลางตะวันออก, สหรัฐ

พ. 25 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)28
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
1
3

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
1
1
วันถัดไป
PM10
0.22 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
1.74 ppb
1.42 ppb
1.05 ppb
4.15 ppb
SO2
0.22 ppb
0.27 ppb
0.45 ppb
0.55 ppb
CO
0.1 ppb
0.12 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
31.41 ppb
31.05 ppb
52.27 ppb
56.31 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)29
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
3
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
1
PM10
0.12 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
1.42 ppb
1.05 ppb
4.15 ppb
21.11 ppb
SO2
0.27 ppb
0.45 ppb
0.55 ppb
1.03 ppb
CO
0.12 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
0.25 ppb
O3
31.05 ppb
52.27 ppb
56.31 ppb
24.95 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)55
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)64
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)83
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.63 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.44 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.17 μg/ft3
NO2
10.41 ppb
1.33 ppb
2.79 ppb
4.74 ppb
SO2
1.44 ppb
0.88 ppb
0.64 ppb
0.59 ppb
CO
0.23 ppb
0.16 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
26.37 ppb
63.47 ppb
61.19 ppb
48.41 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา