ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
อดัมส์มอร์แกน, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
คาโลรามาไฮท์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
โคลัมเบียไฮทส์, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Kalorama Park, สหรัฐ
Marie H Reed Recreation Center, สหรัฐ
Happy Hollow Playground, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน อดัมส์มอร์แกน อดัมส์มอร์แกน, ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน อดัมส์มอร์แกน, สหรัฐ

PM10
0.69 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.63 μg/ft3
NO2
15.31 ppb
SO2
5.81 ppb
CO
5.19 ppb
O3
35 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน อดัมส์มอร์แกน, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน อดัมส์มอร์แกน, สหรัฐ

ส. 22 มกราคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.17 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
3.38 ppb
3.24 ppb
1.3 ppb
2.37 ppb
SO2
2.61 ppb
3.06 ppb
1.93 ppb
1.71 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
33.71 ppb
34.38 ppb
41 ppb
41.71 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)39
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)37
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.22 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.19 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
3.24 ppb
1.3 ppb
2.37 ppb
3.58 ppb
SO2
3.06 ppb
1.93 ppb
1.71 ppb
2.08 ppb
CO
0.15 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
34.38 ppb
41 ppb
41.71 ppb
38.23 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.35 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.28 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
3.35 ppb
1.81 ppb
3.66 ppb
4.26 ppb
SO2
2.28 ppb
2.05 ppb
1.51 ppb
1.44 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
34.5 ppb
39.29 ppb
36.69 ppb
33.53 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา