ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ลอสแองเจลิส, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ
เอคโค่พาร์ค, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ
บอยล์ไฮท์, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Hotel New Otani Los Angeles Heliport, สหรัฐ
Parker Center Heliport, สหรัฐ
District 07 Helistop, สหรัฐ

คุณภาพอากาศใน ลอสแองเจลิส ลอสแองเจลิส, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน ลอสแองเจลิส, สหรัฐ

PM10
4.72 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
1.51 μg/ft3
NO2
34.13 ppb
SO2
3.63 ppb
CO
4.69 ppb
O3
89.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ลอสแองเจลิส, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ลอสแองเจลิส, สหรัฐ

อา. 14 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)278
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)269
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)161
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)169
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
2.35 μg/ft3
1.90 μg/ft3
3.36 μg/ft3
3.80 μg/ft3
PM25
1.53 μg/ft3
1.25 μg/ft3
2.26 μg/ft3
2.59 μg/ft3
NO2
22.79 ppb
19.59 ppb
59.97 ppb
81.18 ppb
SO2
6.83 ppb
3.95 ppb
3.91 ppb
8.5 ppb
CO
0.56 ppb
0.4 ppb
0.65 ppb
0.84 ppb
O3
208.16 ppb
139.34 ppb
21.58 ppb
12.94 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)169
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)268
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)215
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)158
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
3.80 μg/ft3
2.51 μg/ft3
1.61 μg/ft3
3.15 μg/ft3
PM25
2.59 μg/ft3
1.67 μg/ft3
1.04 μg/ft3
2.12 μg/ft3
NO2
81.18 ppb
17.81 ppb
19.81 ppb
66.52 ppb
SO2
8.5 ppb
6.92 ppb
3.31 ppb
3.43 ppb
CO
0.84 ppb
0.52 ppb
0.32 ppb
0.61 ppb
O3
12.94 ppb
193.38 ppb
97.67 ppb
6.4 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)162
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)241
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)199
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)152
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
1
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
3.29 μg/ft3
2.39 μg/ft3
1.65 μg/ft3
2.58 μg/ft3
PM25
2.24 μg/ft3
1.58 μg/ft3
1.07 μg/ft3
1.75 μg/ft3
NO2
77.26 ppb
20.7 ppb
16.84 ppb
52.33 ppb
SO2
7.4 ppb
6.46 ppb
2.74 ppb
2.84 ppb
CO
0.73 ppb
0.47 ppb
0.29 ppb
0.5 ppb
O3
9.07 ppb
166.8 ppb
85.02 ppb
9.44 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)153
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
2.47 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
1.69 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
61.16 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
6.26 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.64 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
8.92 ppb
N/A
N/A
N/A