ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ลอสแองเจลิส, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ
เอคโค่พาร์ค, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ
บอยล์ไฮท์, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Hotel New Otani Los Angeles Heliport, สหรัฐ
Parker Center Heliport, สหรัฐ
District 07 Helistop, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ลอสแองเจลิส ลอสแองเจลิส, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐ

สารมลพิษใน ลอสแองเจลิส, สหรัฐ

PM10
1.87 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.36 μg/ft3
NO2
8.13 ppb
SO2
5.19 ppb
CO
5.19 ppb
O3
43 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ลอสแองเจลิส, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ลอสแองเจลิส, สหรัฐ

ศ. 26 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
39
38
39
47
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.40 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.59 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
3.65 ppb
2.17 ppb
3.08 ppb
3.88 ppb
SO2
0.38 ppb
0.46 ppb
0.49 ppb
0.4 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
39.79 ppb
41.89 ppb
43.59 ppb
38.64 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
38
39
47
47
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.34 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.56 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.32 μg/ft3
NO2
2.17 ppb
3.08 ppb
3.88 ppb
5.31 ppb
SO2
0.46 ppb
0.49 ppb
0.4 ppb
0.62 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
41.89 ppb
43.59 ppb
38.64 ppb
33.07 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
37
37
39
40
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.40 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
2.52 ppb
3.22 ppb
3.76 ppb
4.55 ppb
SO2
0.46 ppb
0.53 ppb
0.41 ppb
0.67 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
O3
38.07 ppb
42.26 ppb
39.81 ppb
35.9 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
34
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.33 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.19 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
2.23 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.38 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
37.88 ppb
N/A
N/A
N/A