ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
บัวลา, จังหวัดอิซาเบล, หมู่เกาะโซโลมอน
ทูลากิ, จังหวัดภาคกลาง, หมู่เกาะโซโลมอน
Auki, จังหวัดมาลาอิตา, หมู่เกาะโซโลมอน
สถานที่ใกล้เคียง
Maringe Lagoon, หมู่เกาะโซโลมอน
Fera/Maringe Airport, หมู่เกาะโซโลมอน
Mount Sasari, หมู่เกาะโซโลมอน

คุณภาพอากาศใน บัวลา บัวลา, จังหวัดอิซาเบล, หมู่เกาะโซโลมอน

สารมลพิษใน บัวลา, หมู่เกาะโซโลมอน

PM10
0.30 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.20 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
4.63 ppb
CO
0.13 ppb
O3
12.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน บัวลา, หมู่เกาะโซโลมอน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน บัวลา, หมู่เกาะโซโลมอน

ศ. 26 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)15
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.18 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
0.02 ppb
0.03 ppb
SO2
3.69 ppb
3.94 ppb
2.13 ppb
1.99 ppb
CO
0.13 ppb
0.07 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
12.88 ppb
11.15 ppb
10.31 ppb
10.73 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
N/A
0.02 ppb
0.04 ppb
SO2
1.01 ppb
0.39 ppb
0.35 ppb
0.27 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
9.67 ppb
8.91 ppb
7.52 ppb
6.9 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.07 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.03 μg/ft3
0.03 μg/ft3
0.04 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
0.01 ppb
0.03 ppb
0.05 ppb
SO2
0.01 ppb
0.05 ppb
0.08 ppb
0.01 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.07 ppb
O3
7.04 ppb
8.94 ppb
8.67 ppb
7.39 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.07 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.05 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
N/A
0.02 ppb
0.05 ppb
SO2
0.01 ppb
0.17 ppb
0.17 ppb
0.01 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.05 ppb
0.06 ppb
O3
7.75 ppb
8.55 ppb
7.65 ppb
7.04 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.