ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ทูลากิ, จังหวัดภาคกลาง, หมู่เกาะโซโลมอน
โฮนีอารา, จังหวัดกัวดาคาแนล, หมู่เกาะโซโลมอน
Auki, จังหวัดมาลาอิตา, หมู่เกาะโซโลมอน
สถานที่ใกล้เคียง
Tulaghi Harbour, หมู่เกาะโซโลมอน
Tulaghi Island Heliport, หมู่เกาะโซโลมอน
Ghavutu Harbour, หมู่เกาะโซโลมอน

คุณภาพอากาศใน ทูลากิ ทูลากิ, จังหวัดภาคกลาง, หมู่เกาะโซโลมอน

สารมลพิษใน ทูลากิ, หมู่เกาะโซโลมอน

PM10
0.30 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.20 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
4.63 ppb
CO
0.13 ppb
O3
12.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ทูลากิ, หมู่เกาะโซโลมอน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ทูลากิ, หมู่เกาะโซโลมอน

ศ. 26 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)16
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)19
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)21
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.18 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.18 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
N/A
N/A
SO2
30.23 ppb
50.05 ppb
3.41 ppb
3.69 ppb
CO
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
O3
12.86 ppb
12.33 ppb
12.78 ppb
12.88 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)17
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)15
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)18
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.18 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.16 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
N/A
N/A
0.02 ppb
0.03 ppb
SO2
3.69 ppb
3.94 ppb
2.13 ppb
1.99 ppb
CO
0.13 ppb
0.07 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
12.88 ppb
11.15 ppb
10.31 ppb
10.73 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)12
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
N/A
0.02 ppb
0.04 ppb
SO2
1.01 ppb
0.39 ppb
0.35 ppb
0.27 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
O3
9.67 ppb
8.91 ppb
7.52 ppb
6.9 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.07 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
PM25
0.05 μg/ft3
0.03 μg/ft3
0.03 μg/ft3
0.04 μg/ft3
NO2
0.01 ppb
0.01 ppb
0.03 ppb
0.05 ppb
SO2
0.01 ppb
0.05 ppb
0.08 ppb
0.01 ppb
CO
0.06 ppb
0.06 ppb
0.06 ppb
0.07 ppb
O3
7.04 ppb
8.94 ppb
8.67 ppb
7.39 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.07 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
0.04 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
0.01 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.01 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.06 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
7.75 ppb
N/A
N/A
N/A

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.