ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Panguna, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
อะระวะ, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
Central Bougainville, Bougainville, ปาปัวนิวกินี
สถานที่ใกล้เคียง
Mount Negrohead, ปาปัวนิวกินี
Karato Airport, ปาปัวนิวกินี
Sugarloaf Mountain, ปาปัวนิวกินี

คุณภาพอากาศใน Panguna Panguna, Bougainville, ปาปัวนิวกินี

สารมลพิษใน Panguna, ปาปัวนิวกินี

PM10
0.12 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.08 μg/ft3
NO2
N/A
SO2
0.38 ppb
CO
0.13 ppb
O3
12.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Panguna, ปาปัวนิวกินี

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Panguna, ปาปัวนิวกินี

ศ. 21 มกราคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.11 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.06 ppb
0.03 ppb
0.01 ppb
0.02 ppb
SO2
0.26 ppb
0.11 ppb
0.19 ppb
0.57 ppb
CO
0.09 ppb
0.08 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
11.21 ppb
12.14 ppb
10.47 ppb
9.23 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)11
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.03 ppb
0.01 ppb
0.02 ppb
0.04 ppb
SO2
0.11 ppb
0.19 ppb
0.57 ppb
0.28 ppb
CO
0.08 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
12.14 ppb
10.47 ppb
9.23 ppb
7.83 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)7
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)10
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
0
0
PM10
0.07 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.04 μg/ft3
0.07 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.02 ppb
N/A
0.02 ppb
0.05 ppb
SO2
0.31 ppb
0.25 ppb
2.09 ppb
1.44 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
7.93 ppb
8.92 ppb
8.77 ppb
8 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)9
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)8
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)13
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
1
1
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.08 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.13 μg/ft3
N/A
PM25
0.05 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.09 μg/ft3
N/A
NO2
0.03 ppb
N/A
0.02 ppb
N/A
SO2
0.44 ppb
0.83 ppb
1.67 ppb
N/A
CO
0.07 ppb
0.06 ppb
0.07 ppb
N/A
O3
7.47 ppb
9.2 ppb
9.51 ppb
N/A

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา