ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Toamasina ฉัน, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
Toamasina, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
Toamasina II, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์
สถานที่ใกล้เคียง
Toamasina Airport, มาดากัสการ์
Rade de Tamatave, มาดากัสการ์
Lac Ambinaninkoro, มาดากัสการ์

คุณภาพอากาศใน Toamasina ฉัน Toamasina ฉัน, จังหวัดอันสิราณา, มาดากัสการ์

สารมลพิษใน Toamasina ฉัน, มาดากัสการ์

PM10
0.29 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.18 μg/ft3
NO2
1.13 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
20.81 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Toamasina ฉัน, มาดากัสการ์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Toamasina ฉัน, มาดากัสการ์

พ. 17 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)21
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)22
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.16 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
0.09 ppb
0.07 ppb
0.41 ppb
0.34 ppb
SO2
0.04 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.01 ppb
CO
0.06 ppb
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
21.43 ppb
28.85 ppb
24.78 ppb
23.44 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)23
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)28
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)25
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.12 μg/ft3
0.16 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.17 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
0.11 μg/ft3
NO2
0.07 ppb
0.05 ppb
0.39 ppb
0.41 ppb
SO2
0.02 ppb
0.08 ppb
0.19 ppb
0.03 ppb
CO
0.07 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
26.12 ppb
32.78 ppb
27.02 ppb
26.84 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)26
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.11 ppb
0.03 ppb
0.24 ppb
0.19 ppb
SO2
0.12 ppb
0.05 ppb
0.08 ppb
0.05 ppb
CO
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
0.07 ppb
O3
28.9 ppb
37.17 ppb
32.09 ppb
29.98 ppb