ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
หรือ Yehuda, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Yehud-Monosson, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
Savyon, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Ben Gurion Airport, อิสราเอล
Shmurat Teva` Safari, อิสราเอล
Parq HaLe'umi, อิสราเอล
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน หรือ Yehuda หรือ Yehuda, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน หรือ Yehuda, อิสราเอล

PM10
1.02 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.52 μg/ft3
NO2
34.88 ppb
SO2
5.13 ppb
CO
0.19 ppb
O3
3.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน หรือ Yehuda, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน หรือ Yehuda, อิสราเอล

พ. 6 ธันวาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
54
40
40
37
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.96 μg/ft3
0.95 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.55 μg/ft3
PM25
0.37 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.30 μg/ft3
NO2
21.08 ppb
4.89 ppb
3.42 ppb
24.37 ppb
SO2
3.02 ppb
2.79 ppb
1.83 ppb
2.75 ppb
CO
0.15 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.17 ppb
O3
15.56 ppb
29.82 ppb
38.06 ppb
17.38 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
40
40
37
58
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.95 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.78 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.47 μg/ft3
NO2
4.89 ppb
3.42 ppb
24.37 ppb
31.89 ppb
SO2
2.79 ppb
1.83 ppb
2.75 ppb
3.8 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.17 ppb
0.25 ppb
O3
29.82 ppb
38.06 ppb
17.38 ppb
N/A
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
45
48
70
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.70 μg/ft3
1.05 μg/ft3
1.46 μg/ft3
N/A
PM25
0.30 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.74 μg/ft3
N/A
NO2
21.87 ppb
7.38 ppb
37.87 ppb
N/A
SO2
4.07 ppb
3.67 ppb
6.04 ppb
N/A
CO
0.18 ppb
0.13 ppb
0.25 ppb
N/A
O3
5.5 ppb
32.78 ppb
0.03 ppb
N/A