ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Mevasseret Ziyyon, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
ฮาร์อาดาร์, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
อาบู Ghaush, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล
สถานที่ใกล้เคียง
Har Shelomziyyon, อิสราเอล
Gan Le'ummi Qastel, อิสราเอล
Har Ahiram, อิสราเอล

คุณภาพอากาศใน Mevasseret Ziyyon Mevasseret Ziyyon, ย่านเซ็นทรัล, อิสราเอล

สารมลพิษใน Mevasseret Ziyyon, อิสราเอล

PM10
1.45 μg/ft3
PM25
0.24 μg/ft3
NO2
2.63 ppb
SO2
1.81 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
51.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Mevasseret Ziyyon, อิสราเอล

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Mevasseret Ziyyon, อิสราเอล

อา. 7 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)65
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)66
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)63
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)56
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
1.04 μg/ft3
1.06 μg/ft3
0.86 μg/ft3
0.76 μg/ft3
PM25
0.54 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
0.37 ppb
0.74 ppb
1.41 ppb
2.27 ppb
SO2
1.87 ppb
2.12 ppb
1.49 ppb
2.96 ppb
CO
0.12 ppb
0.12 ppb
0.12 ppb
0.11 ppb
O3
51.64 ppb
57.61 ppb
48.42 ppb
44.67 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)55
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)57
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)58
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)56
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.76 μg/ft3
0.83 μg/ft3
0.81 μg/ft3
0.78 μg/ft3
PM25
0.41 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.41 μg/ft3
NO2
0.66 ppb
0.68 ppb
1.4 ppb
1.75 ppb
SO2
3.35 ppb
1.88 ppb
1.52 ppb
2.45 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
46.65 ppb
55.44 ppb
49.34 ppb
46.59 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)53
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.66 μg/ft3
0.78 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.66 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.35 μg/ft3
NO2
0.6 ppb
0.81 ppb
1.57 ppb
2.7 ppb
SO2
2.9 ppb
2.07 ppb
1.79 ppb
3.73 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
47.95 ppb
59.86 ppb
51.29 ppb
46.64 ppb