ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ซาราโกซา, อารากอน, สเปน
อัลโมซาร่า, อารากอน, สเปน
เดลิเซียส, อารากอน, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Basilica de Nuestra Senora del Pilar, สเปน
Monumento a Cesar Augusto, สเปน
Leaning Tower of Zaragoza, สเปน

คุณภาพอากาศใน ซาราโกซา ซาราโกซา, อารากอน, สเปน

สารมลพิษใน ซาราโกซา, สเปน

PM10
0.84 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.32 μg/ft3
NO2
0.19 ppb
SO2
0.13 ppb
CO
0.13 ppb
O3
32.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ซาราโกซา, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ซาราโกซา, สเปน

พ. 29 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

3
1
1
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
0.15 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
NO2
3.7 ppb
1.33 ppb
0.7 ppb
0.8 ppb
SO2
0.04 ppb
0.04 ppb
0.05 ppb
0.04 ppb
CO
0.09 ppb
0.08 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
28.76 ppb
23.96 ppb
36.92 ppb
46.67 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)24
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)30
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
2
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.15 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.19 μg/ft3
PM25
0.10 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
NO2
1.33 ppb
0.7 ppb
0.8 ppb
5.14 ppb
SO2
0.04 ppb
0.05 ppb
0.04 ppb
0.04 ppb
CO
0.08 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
23.96 ppb
36.92 ppb
46.67 ppb
31.76 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)27
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)44
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.21 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.38 μg/ft3
0.29 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.18 μg/ft3
NO2
2.27 ppb
1.26 ppb
1.06 ppb
3 ppb
SO2
0.1 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.17 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
27.01 ppb
39.87 ppb
46.12 ppb
34.74 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา