ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
มิจาส, อันดาลูเซีย, สเปน
เบนัลมาเดนา, อันดาลูเซีย, สเปน
ฟูเอนจิโรล่า, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Pico de Mijas, สเปน
Mirador Antena Benalmadena, สเปน
Mirador de la stupa budista de la iluminacion., สเปน
Aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo +1
ดูทั้งหมด

คุณภาพอากาศใน มิจาส มิจาส, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน มิจาส, สเปน

PM10
0.68 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.49 μg/ft3
NO2
14.5 ppb
SO2
12.13 ppb
CO
12.13 ppb
O3
64.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน มิจาส, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
4/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน มิจาส, สเปน

อ. 9 สิงหาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)49
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

2
3
3
1

หญ้า

5
5
5
1
วันถัดไป
PM10
0.29 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.68 μg/ft3
0.50 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
0.79 ppb
0.32 ppb
0.16 ppb
0.32 ppb
SO2
0.21 ppb
0.13 ppb
0.13 ppb
0.16 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
47.09 ppb
39.69 ppb
51.32 ppb
55.99 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)50
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

3
3
1
3

หญ้า

5
5
1
5
PM10
0.27 μg/ft3
0.68 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.32 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.21 μg/ft3
NO2
0.32 ppb
0.16 ppb
0.32 ppb
1.2 ppb
SO2
0.13 ppb
0.13 ppb
0.16 ppb
0.18 ppb
CO
0.11 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
0.12 ppb
O3
39.69 ppb
51.32 ppb
55.99 ppb
45.02 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

3
3
2
2

หญ้า

5
5
5
5
PM10
0.24 μg/ft3
0.99 μg/ft3
1.02 μg/ft3
0.45 μg/ft3
PM25
0.14 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
0.35 ppb
0.16 ppb
0.23 ppb
1 ppb
SO2
0.11 ppb
0.19 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
CO
0.1 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.1 ppb
O3
32.74 ppb
49.76 ppb
50.75 ppb
39.65 ppb