ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Marbella, อันดาลูเซีย, สเปน
Ojén, อันดาลูเซีย, สเปน
อิสตัน, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Parque de Alameda, สเปน
Estadio Municipal de Marbella, สเปน
Parque de la Constitucion, Marbella, สเปน

คุณภาพอากาศใน Marbella Marbella, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Marbella, สเปน

PM10
1.07 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.88 μg/ft3
NO2
22.81 ppb
SO2
22.81 ppb
CO
22.13 ppb
O3
105.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Marbella, สเปน

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Marbella, สเปน

จ. 27 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)48
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

3
4
3
2

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
0
1
วันถัดไป
PM10
0.06 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.12 ppb
0.75 ppb
0.47 ppb
0.21 ppb
SO2
0.02 ppb
0.03 ppb
0.04 ppb
0.07 ppb
CO
0.08 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
53.75 ppb
43.22 ppb
33.08 ppb
51.02 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)42
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)73
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ละอองเกสร

ต้นไม้

3
2
3
3

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
2
2
PM10
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.13 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.08 μg/ft3
NO2
0.47 ppb
0.21 ppb
0.21 ppb
0.47 ppb
SO2
0.04 ppb
0.07 ppb
0.05 ppb
0.04 ppb
CO
0.09 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
0.08 ppb
O3
33.08 ppb
51.02 ppb
64.8 ppb
40.84 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)31
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)32
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
3
3

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
2
PM10
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.10 μg/ft3
0.08 μg/ft3
PM25
0.06 μg/ft3
0.05 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.05 μg/ft3
NO2
0.35 ppb
0.15 ppb
0.12 ppb
0.37 ppb
SO2
0.04 ppb
0.03 ppb
0.03 ppb
0.04 ppb
CO
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
0.08 ppb
O3
31.83 ppb
37.45 ppb
38.13 ppb
34.72 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา