ค้นหาสถานที่
ใช้ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันของฉัน
ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Jerez de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน
El Puerto de Santa María, อันดาลูเซีย, สเปน
Puerto Real, อันดาลูเซีย, สเปน
สถานที่ใกล้เคียง
Palacio Domecq, สเปน
Palacio de la Condesa de Casares, สเปน
Lustau, สเปน

คุณภาพอากาศใน Jerez de la Frontera Jerez de la Frontera, อันดาลูเซีย, สเปน

สารมลพิษใน Jerez de la Frontera, สเปน

PM10
0.06 μg/ft3
PM25
0.04 μg/ft3
NO2
0.38 ppb
SO2
N/A
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
27.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Jerez de la Frontera, สเปน

ต้นไม้
5/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
5/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Jerez de la Frontera, สเปน

จ. 16 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)36
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)34
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

5
5
5
5
วันถัดไป
PM10
0.15 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.31 μg/ft3
PM25
0.07 μg/ft3
0.08 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.14 μg/ft3
NO2
0.22 ppb
1.71 ppb
2.14 ppb
0.58 ppb
SO2
0.07 ppb
0.07 ppb
0.05 ppb
0.12 ppb
CO
0.09 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
40.65 ppb
31.01 ppb
13.48 ppb
41.43 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)14
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)33
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)47
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)46
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

5
5
5
5
PM10
0.13 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.09 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
2.14 ppb
0.58 ppb
0.27 ppb
1.83 ppb
SO2
0.05 ppb
0.12 ppb
0.25 ppb
0.22 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
O3
13.48 ppb
41.43 ppb
53.16 ppb
44.63 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)40
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)38
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)43
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)35
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

5
5
5
5
PM10
0.29 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.41 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
0.47 ppb
0.45 ppb
0.76 ppb
4 ppb
SO2
0.17 ppb
0.16 ppb
0.19 ppb
0.15 ppb
CO
0.1 ppb
0.1 ppb
0.1 ppb
0.11 ppb
O3
41.21 ppb
43.71 ppb
47.16 ppb
27.74 ppb

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดีขึ้นดูเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา