ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Vanadzor, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
Gugark ’, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
Shahumyan, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย
สถานที่ใกล้เคียง
Yeritasardakan, อาร์เมเนีย
K'imiagortsneri, อาร์เมเนีย
K'och'inyan A., อาร์เมเนีย
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Vanadzor Vanadzor, ภาคลอริ, อาร์เมเนีย

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Vanadzor, อาร์เมเนีย

PM10
0.27 μg/ft3
PM25
0.15 μg/ft3
NO2
3 ppb
SO2
2.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
มลพิษหลัก
32.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Vanadzor, อาร์เมเนีย

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Vanadzor, อาร์เมเนีย

อ. 28 พฤศจิกายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
28
32
33
30
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.67 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.47 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
1.3 ppb
2.08 ppb
4.03 ppb
3.24 ppb
SO2
2.55 ppb
2.53 ppb
5.11 ppb
3.82 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
O3
28.03 ppb
29.98 ppb
22.85 ppb
16.81 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
30
34
49
50
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.47 μg/ft3
1.27 μg/ft3
1.00 μg/ft3
1.03 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
3.24 ppb
1.57 ppb
2.03 ppb
5.03 ppb
SO2
3.82 ppb
3.13 ppb
2.24 ppb
5.52 ppb
CO
0.15 ppb
0.16 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
O3
16.81 ppb
29.2 ppb
33.03 ppb
21.46 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
48
46
57
56
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
1.08 μg/ft3
1.19 μg/ft3
1.07 μg/ft3
0.92 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
4.01 ppb
1.69 ppb
2.06 ppb
4.63 ppb
SO2
4.77 ppb
3.38 ppb
2.16 ppb
5.23 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
0.14 ppb
O3
18.91 ppb
30.67 ppb
32.05 ppb
22.02 ppb