Mang thời tiết theo bạn

Các tiện ích con của Tommorow.io là giải pháp dự báo thời tiết và chất lượng không khí tốt nhất cho trang web của bạn. Các tiện ích con này miễn phí và dễ sử dụng, chúng đáp ứng mọi kích thước cần thiết và có thể triển khai bằng 30 ngôn ngữ khác nhau. Hãy tùy chỉnh tiện ích của bạn và tận hưởng thời tiết!
Miễn phí
31 Ngôn ngữ
Phản ưng nhạy
Dễ dàng nhúng

Vị trí

Giao diện

Đơn vị

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
English
Français
Español
Deutsch
Русский
中文 (SIM)
日本語
Português (BR)
Italiano
Nederlands
Polski
Български
Čeština
Dansk
Ελληνικά
Suomi
हिंदी
Hrvatski
Magyar
Bahasa Indonesia
한국어
Norsk
Română
Српски
Svenska
ไทย
Türk
Tiếng Việt
Українська
عربي
עִברִית

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

Vị trí 6

Chỉ số rủi ro hỏa hoạnGiá trị chỉ số hỏa hoạn hiện tại (FWI) cho 6 địa điểm
Chiều rộng: px
Kéo tay cầm để thử chiều rộng mong muốn
<script> (function(d, s, id) { if (d.getElementById(id)) { if (window.__TOMORROW__) { window.__TOMORROW__.renderWidget(); } return; } const fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; const js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://www.tomorrow.io/v1/widget/sdk/sdk.bundle.min.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); })(document, 'script', 'tomorrow-sdk'); </script> <div class="tomorrow" data-location-id="" data-language="VI" data-unit-system="IMPERIAL" data-skin="light" data-widget-type="fire" style="padding-bottom:22px;position:relative;" > <a href="https://www.tomorrow.io/weather/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank" style="position: absolute; bottom: 0; transform: translateX(-50%); left: 50%;" > <img alt="Powered by Tomorrow.io" src="https://weather-website-client.tomorrow.io/img/powered-by-tomorrow.svg" width="140" height="15" /> </a> </div>