Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi

Compare Locations

What’s the weather at your travel destination? Plan for your trip by comparing weather trends at up to 3 locations. You can see how conditions like temperature, rain, and snow vary over time.

Washington DC
Nhiệt độ
Mưa
Tuyết

Yearly weather statistic

Washington DC
🥵Hottest day
tháng 7 27, 33.5°C (92.3°F)
🥶Coldest day
tháng 1 31, -5.5°C (22.1°F)
💦Wettest months
tháng 7, tháng 6
Snowy months
tháng 2, tháng 1, tháng 3, tháng 12
Annual rainfall
977mm (38")
Annual snowfall
75mm (3")

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie.