Các địa điểm lân cận
Washington DC, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
West End, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Quảng trường Tư pháp, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
National Christmas Tree, Hoa Kỳ
Butt-Millet Memorial, Hoa Kỳ
Rush Barracks (historical), Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Washington DC, Đặc khu Columbia, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Washington DC, Hoa Kỳ

PM10
0.57 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.53 μg/ft3
NO2
17 ppb
SO2
11.19 ppb
CO
10.13 ppb
O3
39.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Washington DC, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Washington DC, Hoa Kỳ

Th 5, 26 tháng 1
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
32
37
44
39
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

1
1
1
2

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.28 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
4.26 ppb
5.98 ppb
6.93 ppb
8.48 ppb
SO2
2.12 ppb
2.74 ppb
3.51 ppb
2.12 ppb
CO
0.13 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
O3
36.39 ppb
30.29 ppb
27.39 ppb
31.61 ppb
AQI
37
44
39
35
Phấn hoa

Cây

1
1
2
1

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.40 μg/ft3
0.41 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.24 μg/ft3
NO2
5.98 ppb
6.93 ppb
8.48 ppb
4.75 ppb
SO2
2.74 ppb
3.51 ppb
2.12 ppb
1.93 ppb
CO
0.14 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
0.13 ppb
O3
30.29 ppb
27.39 ppb
31.61 ppb
37.22 ppb
AQI
34
45
45
38
Phấn hoa

Cây

1
1
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.29 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.33 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
4.23 ppb
12.97 ppb
17.03 ppb
12.68 ppb
SO2
1.63 ppb
2.37 ppb
2.24 ppb
2.39 ppb
CO
0.13 ppb
0.17 ppb
0.23 ppb
0.22 ppb
O3
34.26 ppb
20.7 ppb
4.86 ppb
8.16 ppb