Các địa điểm lân cận
Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Trung tâm thành phố, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Wharton, Pennsylvania, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Pennwalt Park, Hoa Kỳ
Kopernicus Triangle, Hoa Kỳ
Chinatown Friendship Gate, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Philadelphia, Hoa Kỳ

PM10
0.55 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.32 μg/ft3
NO2
2.69 ppb
SO2
2.88 ppb
CO
0.13 ppb
O3
50.81 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Philadelphia, Hoa Kỳ

Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Philadelphia, Hoa Kỳ

Th 3, 28 tháng 3
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
45
32
43
56
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

5
5
5
3

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

2
2
1
1
Ngày tiếp theo
PM10
0.25 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.44 μg/ft3
0.65 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
1.78 ppb
7.09 ppb
1.84 ppb
0.81 ppb
SO2
0.2 ppb
0.21 ppb
0.96 ppb
0.9 ppb
CO
0.11 ppb
0.16 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
O3
47.91 ppb
30.45 ppb
36.99 ppb
45.96 ppb
AQI
43
56
52
45
Phấn hoa

Cây

5
3
5
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

1
1
2
0
PM10
0.44 μg/ft3
0.65 μg/ft3
0.47 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.31 μg/ft3
0.45 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
1.84 ppb
0.81 ppb
1.29 ppb
1.77 ppb
SO2
0.96 ppb
0.9 ppb
0.32 ppb
0.21 ppb
CO
0.14 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
O3
36.99 ppb
45.96 ppb
49.63 ppb
47.49 ppb