Tìm địa điểm
Sử dụng vị trí hiện tại của tôi
Các địa điểm lân cận
Medford, Oregon, Hoa Kỳ
Bybee Corner, Oregon, Hoa Kỳ
Tâm điểm, Oregon, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Buckshot Hill, Hoa Kỳ
Rogue Valley Country Club, Hoa Kỳ
Barneburg Hill, Hoa Kỳ

Chất lượng Không khí ở Medford, Oregon, Hoa Kỳ

Chất gây ô nhiễm ở Medford, Hoa Kỳ

PM10
0.09 μg/ft3
PM25
0.08 μg/ft3
NO2
4.88 ppb
SO2
N/A
CO
0.13 ppb
O3
Chất gây ô nhiễm chính
42.38 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Medford, Hoa Kỳ

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Medford, Hoa Kỳ

CN, 28 tháng 11
SángTrưaChiềuTối
AQI
AQI62
AQI62
AQI35
AQI30
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.59 μg/ft3
0.59 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.40 μg/ft3
PM25
0.50 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.28 μg/ft3
NO2
10.75 ppb
8.5 ppb
9.23 ppb
13.19 ppb
SO2
5.23 ppb
5.19 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
CO
5.19 ppb
5.19 ppb
0.18 ppb
0.24 ppb
O3
21.63 ppb
17.81 ppb
19.49 ppb
8.89 ppb
AQI
AQI24
AQI34
AQI44
AQI38
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.31 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.52 μg/ft3
PM25
0.21 μg/ft3
0.37 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.36 μg/ft3
NO2
9.06 ppb
4.62 ppb
17.12 ppb
20.8 ppb
SO2
0.17 ppb
0.21 ppb
0.26 ppb
0.32 ppb
CO
0.23 ppb
0.19 ppb
0.25 ppb
0.32 ppb
O3
8.81 ppb
31.08 ppb
13.21 ppb
6.6 ppb
AQI
AQI27
AQI42
AQI47
AQI43
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.27 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.58 μg/ft3
0.53 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.37 μg/ft3
NO2
9.99 ppb
3.74 ppb
16.85 ppb
19.24 ppb
SO2
0.14 ppb
0.05 ppb
0.21 ppb
0.29 ppb
CO
0.21 ppb
0.16 ppb
0.23 ppb
0.31 ppb
O3
11.79 ppb
28.45 ppb
12.46 ppb
5.48 ppb
AQI
AQI34
AQI44
AQI54
AQI54
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.39 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.97 μg/ft3
0.99 μg/ft3
PM25
0.28 μg/ft3
0.34 μg/ft3
0.67 μg/ft3
0.69 μg/ft3
NO2
8.6 ppb
4.27 ppb
18.48 ppb
22.03 ppb
SO2
0.26 ppb
0.37 ppb
0.63 ppb
0.66 ppb
CO
0.22 ppb
0.17 ppb
0.24 ppb
0.33 ppb
O3
11.76 ppb
31.88 ppb
17.56 ppb
8.34 ppb

Our site uses cookies to enhance the user experience. Find out more on how we use cookies.