Các địa điểm lân cận
Williamsburg, Newyork, Hoa Kỳ
Điểm xanh, Newyork, Hoa Kỳ
Bushwick Houses, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Campiz Playground, Hoa Kỳ
Macri Square, Hoa Kỳ
Mount Carmel Square, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Williamsburg, Hoa Kỳ

39°
Quang đãng
Cảm thấy như 39°
·
High54°Low36°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
70
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345