Các địa điểm lân cận
Uniondale, Newyork, Hoa Kỳ
Seasons of East Meadow, Newyork, Hoa Kỳ
Hempstead, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Uniondale Park, Hoa Kỳ
James M Shuart Stadium, Hoa Kỳ
Mullener Pond, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Uniondale, Hoa Kỳ

39°
Quang đãng
Cảm thấy như 39°
·
High54°Low36°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
70
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345