Các địa điểm lân cận
Vịnh Sheepshead, Newyork, Hoa Kỳ
Gerritsen, Newyork, Hoa Kỳ
Gravesend, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Bill Brown Memorial Playground, Hoa Kỳ
Sheepshead Playground, Hoa Kỳ
Yak Playground, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Vịnh Sheepshead, Hoa Kỳ

67°
Quang đãng
Cảm thấy như 67°
·
High69°Low52°
Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
73
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345