Các địa điểm lân cận
Rochester, Newyork, Hoa Kỳ
Hạt Monroe, Newyork, Hoa Kỳ
Arnett, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Teoronto Block Historic District, Hoa Kỳ
Anthony Square, Hoa Kỳ
Jones Square, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Rochester, Hoa Kỳ

37°
Nhiều mây
Cảm thấy như 33°
·
High52°Low36°

Thời tiết sắp tới

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
54
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345