Các địa điểm lân cận
North Gainesville, Newyork, Hoa Kỳ
Rock Glen, Newyork, Hoa Kỳ
Newburg, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
R & R Aero Airport, Hoa Kỳ
Casey's Airport, Hoa Kỳ
Silver Lake Institute Historic District, Hoa Kỳ

Thời tiết tại North Gainesville, Hoa Kỳ

76°
Quang đãng
Cảm thấy như 76°
·
High82°Low60°

Thời tiết sắp tới

Interested in the data behind our forecast? Try our Weather API

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
21
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
5/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345