Các địa điểm lân cận
Công viên New Hyde, Newyork, Hoa Kỳ
Công viên North New Hyde, Newyork, Hoa Kỳ
Stewart Manor, Newyork, Hoa Kỳ
Những nơi gần đó
Floral Park Playground, Hoa Kỳ
Tullamore Playground, Hoa Kỳ
Playground 80, Hoa Kỳ

Thời tiết tại Công viên New Hyde, Hoa Kỳ

33°
Quang đãng
Cảm thấy như 33°
·
High53°Low27°

Thời tiết sắp tới

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
91
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345